www.google.nl
Weet U niet goed waar U iets kan vinden?
Probeert U deze zoekmachine eens.

www.ouders.pagina.nu
Deze pagina biedt informatie en voorlichting over allerlei interessante onderwerpen.

www.schatkist.nl
Heeft U een zoon of dochter in de schakelklas?
Dan kunt U hier informatie vinden over de methode waarmee bij ons op school gewerkt wordt.

www.schakel-klassen.nl
Hier vindt U alle informatie over de totstandkoming, wet- en regelgeving en mogelijkheden
van de schakelklassen. 

www.obroermond.nl
Dit is de site van de Openbare Bibliotheek van Roermond.
Hier vind U alle informatie over de bibliotheek.

www.ouders-online.nl
Op deze site staat veel informatie voor ouders.
Van informatie over de baby-tijd tot aan tips voor kinderfeestjes.