IMC Basis

Gewoon doen. Ontdekken! Misschien vind je iets wel zó leuk, dat je er steeds beter in wilt worden. In onze complexe maatschappij, waarin het maken van keuzes meer dan ooit centraal staat, is het fijn om op jonge leeftijd al te weten wat je graag doet, of juist niet. Daarvoor moet je ervaringen opdoen. Dingen zien, horen en doen. Je nieuwsgierigheid volgen en vragen stellen. Maar wat nu als er niets is? Als er in je omgeving weinig is om te ervaren of je de juiste personen mist om vragen aan te stellen? Als je weinig tegenkomt wat je uitdaagt of prikkelt, terwijl je juist ontzettend nieuwsgierig bent? Dan komt de maatschappij in de klas: IMC Basis.
 
IMC Basis in het kort
 
 • IMC Basis wordt binnen het programma van de school aangeboden, aan groep 7 en 8 gedurende drie uur per week. Bevlogen professionals vertellen in de les over hun vak en delen hun enthousiasme met de leerlingen.
 • Voor de uitvoering van het onderwijs werken de IMC Basis coördinator, de gastdocenten en de leerkrachten nauw met elkaar samen.
 • IMC Basis verankert de school sterker in de buurt doordat enthousiaste professionals uit de directe omgeving van de basisschool betrokken zijn bij het onderwijs.
 • Bedrijven en organisaties worden geďnspireerd door hun competenties op een andere manier in te zetten. De medewerkers dragen concreet bij aan de ontwikkeling en de toekomstperspectieven van jongeren in onze maatschappij.
 • IMC Basis wordt aanbevolen en ondersteund door de ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de onderwijsinspectie. 
   
  IMC Basis op de Vincent van Goghschool
   
  IMC Basis wordt sinds november 2016 in Roermond aangeboden op de Vincent van Goghschool en Basisschool de Kasteeltuin. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij de belangeloze inzet van de vele gastdocenten uit het beroepsveld.
   
  De lessen van IMC Basis op de Vincent van Goghschool vinden gedurende het hele schooljaar wekelijks plaats op donderdag van 12.45-15.15 uur.
   
  Mede dankzij de financiële ondersteuning van subsidiënten, sponsoren en pro-bono partners kan IMC Basis een breed en gevarieerd programma aan extra schoolvakken en excursies naar bijzondere beroepslocaties aan onze leerlingen van groep 7 & 8 aanbieden.
   
  Wilt u meer weten over IMC Basis, of heeft u belangstelling om een bijdrage te leveren aan IMC Basis Roermond als sponsor, gastdocent, begeleider of vrijwilliger?
  Neem dan contact op met de IMC Basiscoördinator van de Vincent van Goghschool en hoor welke mogelijkheden van samenwerking er rond dit programma zijn.
 

Jesje Schalm
IMC Basis coördinator Vincent van Goghschool
jesje.schalm@weekendschool.nlOnze vakken
 
Kern van IMC Basis is de waardevolle ontmoeting tussen leerlingen en beroepsprofessionals uit de directe omgeving van de school. Het curriculum bestaat uit een brede variëteit aan vakken zoals Journalistiek, Recht, Techniek, Zorg & Welzijn, Geneeskunde, Archeologie, Film, Wiskunde, Wetenschap, Ondernemen, Politiek, Podiumkunst en Beeldende Kunst.
Er wordt veel in kleine groepen gewerkt en er is intensieve begeleiding. Dankzij ruime aandacht voor de competenties van leerlingen, kunnen zij hun interesses ontdekken. Bij de lessen wordt de nadruk gelegd op het ontwikkelen van vaardigheden zoals presenteren, samenwerken, invloed uitoefenen, conflict hanteren en debatteren.
 
Klik hier voor inzage in het jaarrooster (2018-2019)
 
Volg ons
 
Regelmatig verschijnen er nieuwsartikelen in lokale, regionale en landelijke media over IMC Basis. Wilt u weten wat de pers over IMC Basis op de Vincent van Goghschool heeft geschreven?
Bekijk dan hier de artikelen van Wijkblad Donderberg, Dichterbij en het AD
 
Elke week posten wij bovendien op de Facebook pagina van IMC Basis Roermond een kort verslag van de vakken die wij samen met onze gastdocenten in de school of in een bedrijfsexcursie organiseren. Van Journalistiek tot Wetenschap, van Geneeskunde tot Politiek.
Like us en blijf op de hoogte van wat wij met en voor de leerlingen doen!

 

 

 
  

Onze partners
 
 
Begunstigers                                    

 
 

Pro-bono partners


 


Eerdere partners


 
 

IMC BASIS, een initiatief van Stichting IMC Weekendschool 
Missie
IMC Basis bereidt jongeren voor op de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: werk gaan doen wat bij hen past en waarin ze zich verder kunnen ontwikkelen. Lessen van bevlogen vak experts (vrijwilligers) verruimen het blikveld van de jongeren, laten hen experimenteren met hun voorkeuren en stimuleren hen om lef te hebben hun interesses te volgen. In de ontvankelijke leeftijdsfase van tien tot veertien jaar wordt zo de basis gelegd om gemotiveerd in het leven te staan.
 
Visie
IMC Basis stelt zich ten doel dat alle jongeren, van alle sociale klassen en van alle schoolniveaus zó worden opgeleid dat ze gemotiveerd hun maatschappelijke rol kunnen innemen. In principe is er geen grens aan de groei. Topopleidingen en topfuncties zijn per definitie slechts voor een kleine groep weggelegd. Maar iedereen, van elke afkomst en overal ter wereld, kan motivatie voor een maatschappelijke rol vinden, mits men daar psychologisch en sociaal op wordt voorbereid.
IMC Basis stelt motivatie centraal. Onderwijs door enthousiasmerende vakexperts is bij uitstek de wijze om deze motivatie te voeden. Jongeren zijn van nature gemotiveerd om mee te doen en leren, als ze hiertoe de kans krijgen, spelenderwijs de wereld en hun voorkeuren kennen. Bovendien creëren ze zo ervaringen waar ze bij latere keuzemomenten op teruggrijpen (bijvoorbeeld voorkeuren voor professionele omgevingen, vakinhoud, beroepsethiek, expressievormen, omgangsvormen, leefstijlen). IMC Basis kenmerkt zich dan ook door meedoen (in plaats van ‘leren over’).
 
Doelstellingen
Het doel van IMC Basis is de leerlingen erop voor te bereiden dat ze later zelfstandige, gemotiveerde en verantwoorde keuzes kunnen maken voor hun opleiding en beroep. Dit bereikt IMC Basis door het schetsen van toekomstperspectieven, het versterken van zelfvertrouwen, en het vergroten van invloed óp en verbondenheid mét de maatschappij.
 
Doelgroep
IMC Basis richt zich in eerste instantie op de plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is; dit betekent dat het programma in eerste instantie aangeboden zal worden in wijken en op scholen van middelgrote gemeenten waar het berekende leerlingengewicht het hoogst is. Het opleidingsniveau, oftewel de hoogst genoten opleiding van één of beide ouders, bepaalt het gewicht dat de school toekent aan een leerling.
Voor verdere informatie over IMC Basis kunt u contact opnemen met projectleider Gemma Beij
M  06-29554041